Puretaan byrokratiaa porukalla!

Eduskunnan kylätoimintaverkosto ja Suomen Kylät ry keräävät kenttäväen kokemuksia ja ajatuksia byrokratiasta ja sääntelystä, joka vaikeuttaa arkista kylätoimintaa. 

Eduskunnan kylätoimintaverkostossa on edustettuna kaikkia eduskuntapuolueita. Teemme yli puoluerajojen yhteistyötä maaseudun kehittämiseksi. Osana kunta-alan ja valtionvarainministeriön norminpurkukampanjaa, olemme saaneet haasteen etsiä myös yhdistys- ja kylätoimintaa vaikeuttavaa sääntelyä, jota 3500 kyläyhdistystämme kohtaavat.

Muutamia esimerkkejä, joita eduskunnan kylätoimintaverkostossa on keskusteltu:

– Kyläyhdistysten ja kylätason toimintaa on ruvettu hankaloittamaan monin eri tavoin. Rahanpesudirektiivin tulkinta on tehty Suomessa niin tiukaksi, ja saatettu koskemaan ihan kaikkia pieniäkin kolmannen sektorin toimijoita, joilla on Y-tunnus. Pienetkin yhdistykset joutuvat nyt perustamaan pankkitilin yrityspuolelle, tästä voi aiheutua jopa tuhansien eurojen vuosikulut. Tulkintaa tulisi ehdottomasti kohtuullistaa niin, ettei se koske pieniä yhdistyksiä.

– Tapahtumien järjestyksenvalvontaan on tullut lakimuutoksen myötä kiristyksiä. Pieniinkin tapahtumiin tullaan jatkossa vaatimaan ammattimaista järjestyksenvalvontaa, mikä käytännössä tarkoittaa isojen yritysten ostopalveluja. Kylien moninaiset pienet tapahtumat vaikeutuisivat.

Millaisia kylätoimintaa ja paikallista kehittämistä vaikeuttavia normeja, sääntelyä tai byrokratiaa pitäisi purkaa?

VASTAA TÄSTÄ: https://forms.office.com/e/99S4haxXgG

Vastaa kyselyyn ke 15.5.2024 mennessä. Koostamme vastaukset eduskunnan kylätoimintaverkostolle.
Iloista kevättä! ❤️

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja

Aleksi Koivisto

aleksi.koivisto@suomenkylat.fi

 

Aleksi Koivisto

Toiminnanjohtaja,
Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf
puh. 040 5091365