Kuva: @maaseutuverkosto Janica Vilen

Tukimuodot

Tukimuodon ja kustannusmallin valinnassa saat apua Varsin Hyvän henkilökunnalta. Olethan tarpeen mukaan yhteydessä meihin, niin mietitään juuri teidän hankkeeseenne sopiva tukimuoto ja kustannusmalli.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyö

Lisätiedot:
maaseutu.fi

Ruokavirasto.fi

 

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödylliset investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen

Lisätiedot:
maaseutu.fi

Ruokavirasto.fi

Rakennushankkeen kustannusarvion laadintaohje

Pienhanke

Pienhankkeen kustannusten tulee olla noin 1 000 –  max 8 000 euroa.

Lisätiedot:
maaseutu.fi

Ruokavirasto.fi

 

Koulutushanke

Koulutushankkeissa parannetaan viljelijöiden, metsätalousyrittäjien ja muiden maaseudun yrittäjien ja toimijoiden osaamista ja koulutuksen saatavuutta.

Lisätiedot:
maaseutu.fi

Ruokavirasto.fi

Tiedonvälityshanke

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille ja muille toimijoille.

Tiedonvälityshankkeet tavoittelevat laajaa yleisöjä.

Lisätiedot:
maaseutu.fi

Ruokavirasto.fi

Älykäs kylä -toimenpide

Kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista aluetasolla, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätiedot:
maaseutu.fi

Ruokavirasto.fi

 

Kustannusmallit

Kun teet hankkeesi kustannusarviota, voit valita hanketyypistä riippuen kustannusmalliksi laskennalliset kustannukset 19 %, laskennalliset kustannukset 40 % tai tosiasialliset kustannukset. Maksutavaksi voit valita kustannusperusteisen tai tuotosperusteisen. Osassa hanketyyppejä kustannusmallia ja tuen maksutapaa ei voi valita, vaan ne on ennalta määritelty.

Investointihankkeissa ei ole mahdollista valita laskennalliset kustannukset 19 %- tai laskennalliset kustannukset 40 % -kustannusmalleja.

Katso lisätietoa Ruokaviraston sivuilta

Laskuri laskennallisten kustannusmallien vertailuun

 

Kustannusten kohtuullisuus

Kustannusten kohtuullisuus hankinnoissa on selvitettävä jo hankkeen hakuvaiheessa. Hakemukseen liitetään selvitys tavanomaisesta hintatasosta ja yli 3000 euron hankinnoissa kolme tarjousta tai muu selvitys, jonka perusteella voidaan arvioida kustannusten kohtuullisuus.

Investointihankkeissa hintatason voi osoittaa käyttämällä viitekustannuksia.

Ns. sisäpiirihankintojen osalta hintavertailut on tehtävä erityisen huolellisesti.

Omarahoitusosuus ja talkootyö

Jo hakemusvaiheessa on mietittävä millä katetaan hankkeen omarahoitusosuus. Omarahoitusosuus ei voi koostua julkisesta rahoituksesta kuten kuntien tuesta, vaan sen tulee olla yksityistä rahaa.

Omarahoitusosuuden voi korvata osittain tai kokonaan talkootyöllä. Talkootyö on myös osa hankkeen kustannuksia kuten mikä tahansa muukin ulkoa ostettava työ, joten se tulee ottaa huomioon kustannusarviota tehdessä. Talkootyön arvo on 20 € / hlö / tunti. Jos työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella esimerkiksi mönkijällä tai moottorikelkalla, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 40 euroa käyttötunnilta. Talkootyön tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias. Talkoita olisi hyvä kertyä tasaisesti hankkeen alusta alkaen, samassa suhteessa muiden kulujen kanssa.

Lisätietoa talkootyöstä hankkeissa

Hanketta haettaessa tehdään arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä
Tehty talkootyö kirjataan Talkootyön tuntikirjanpitolomakkeelle

Hanketta toteutettaessa täytetään talkootyölistoja päivä-, työtehtävä- ja henkilökohtaisesti. Lomake lisätään sivuille myöhemmin.

Hankkeen väliakaisrahoitus

Tuki maksetaan toteutuneiden ja maksettujen kulujen perusteella, joten hankkeen toteutuksen aikainen rahoitus tulee olla tiedossa ennen hankkeen hakemista. Osa Varsin Hyvän toimialueen kunnista myöntää hankkeille väliaikaisrahoitusta, kysy lisää omasta kunnastasi.

Leader Varsin Hyvän henkilökunta auttaa

Apua tukimuodon ja kustannusmallin valintaan sekä hankkeen valmisteluun Hyrrässä saat Varsin Hyvän henkilökunnalta. Ole rohkeasti yhteydessä!