Kuva: @maaseutuverkosto Heli Sorjonen

Rahoituksen hakeminen

Kaikki hakemukset tehdään Hyrrä -asiointipalvelun kautta. Voit asioida organisaation puolesta, jos sinulla on tarvittavat oikeudet Suomi.fi valtuuden perus- tai valtuusrekisterissä.

Mikä on Suomi.fi-valtuus

Suomi.fi -valtuuden hakemisen ohje

Hankesuunnitelma täytetään Hyrrä-asiointipalveluun, josta aukeaa valmiit osiot kullekin tukimuodolle erikseen. Hankkeen valmisteluvaiheessa voit käyttää apuna Hankesuunnitelman perusrunko

Olethan yhteydessä hankeasiantuntijaan kun alat suunnitella hanketta!

Maaseudun asukkaalle Rahoitusta maaseudun kehittämiseen

HUOM! Tuki maksetaan toteutuneiden kulujen perusteella, joten väliaikaisrahoitus tulee olla järjestettynä.

Hankerekisteri kokoaa yhteen hankkeet

Hankerekisteristä löydät kaikki Suomessa vuoden 2014 jälkeen EU:n maaseuturahoitusta saaneet hankkeet.

Tiedot hankerekisteriin tulevat Ruokaviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa. Hankkeiden vastuuhenkilöt voivat ottaa hallintaansa hankekorttien päivityksen.

Hankkeen aloittaminen

Hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hanke on vireillä Hyrrässä. Varsin Hyvän hallitus päättää hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta ja rahoituksen myöntämisestä. Hallituksen päätös perusteluineen lähetetään Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, joka voi poiketa Varsin Hyvän hallituksen päätöksestä vain, jos hanke ei ole lakien ja asetusten mukainen.

Kehittämishanke katsotaan aloitetuksi
• kun hankkeen toteuttaja allekirjoittaa hankkeen toteuttamiseen liittyvän sopimuksen, jota ei voi peruuttaa
• tekee hankkeen toteuttamista koskevan hankinta- tai muun sopimuksen
• sopimusta solmimatta maksaa hankkeeseen liittyvän kustannuksen
• solmii palvelusopimuksen

Investoinnin aloittamiseksi katsotaan
• 
rakennustöiden alkaminen
• hankinnan toimitus
• hankinnan maksaminen tai
• muun sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman

Investointia ei kuitenkaan katsota aloitetuksi, jos tuettava investointi sisältää useita hankintoja ja hankinnan arvo on vähäinen suhteessa investoinnin hyväksyttävään kokonaiskustannukseen.