Tukimuodot maatalouteen

Maatilat, viljelijät tai maataloutta suunnittelevat toimijat voivat hakea Leader-tukea toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu maatalouden rakennetukien piiriin. Näitä toimenpiteitä ovat maatalouden kokeilutuki ja viljelijäryhmähankkeet.

Maatalouden alkutuotannon kokeiluun

Maatalouden kokeilutukea voi saada uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa.

Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä ja sitä voi hakea muutkin kuin maatilat (Y-tunnus). Maatalouden kokeilutuesta löydät lisätietoa https://maaseutu.fi/viljelijalle/aloittavalle-viljelijalle/

Viljelijäryhmälle

Viljelijäryhmähankkeessa kehitetään toimintaa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että maatilakohtaisesti.

Yritys- tai viljelijäryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä.

Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla esim. kehittämisorganisaatio tai neuvontajärjestö. Viljelijäryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä. Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.