Leaderistä virtaa yritystoimintaan

Maaseuturahaston Leader-yritystukea ohjelmakaudella 2023–2027 voi hakea investointeihin, yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen tai yrittäjyyskokeiluun. Tukea voi saada myös yritysryhmähankkeisiin. Tuen määrä vaihtelee tukimuodon mukaan ja tuki maksetaan aina jälkikäteen. Toimintaa ei saa aloittaa ennen hakemuksen vireille tuloa, mutta tarjoukset (3 kpl) yli 3000 euron ostopalveluista tai hankinnoista pitää pyytää hakemuksen liitteeksi. Pienemmistä kustannuksista tarvitaan hintatason selvitys esim. internetistä.

Varsin Hyvän alueella sijaitsevat mikroyritykset (pääosin alle 5 htv) voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää sekä osa-aikaisille että päätoimisille yrittäjille tai yritystoimintaa suunnitteleville.

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimiseen, rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuvaksi sekä koneiden ja laitteiden hankintaan tai aineettomiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen; patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkimiseen.

Yritystoiminnan käynnistystuki

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa (alle vuoden toiminut yritys) alkuvaiheen asiantuntijapalveluihin, selvityksiin, sekä yritystoiminnan alussa tarvittaviin aineisiin ja tarvikkeisiin, kone- ja tilavuokriin, tietojärjestelmiin, sekä pienhankintoihin. Painopiste kustannuksien osalta on asiantuntijapalveluissa.

Yrittäjyyskokeilu

Yrittäjyyskokeilussa tukea voi käyt tää lyhytaikaiseen yrittäjyyden kokeiluun ilman y-tunnusta. Tuki saattaa vaikuttaa esim. opintotukeen tai työttömyyskorvaukseen.Maatalouden kokeilutukea voi saada uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa. Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä ja sitä voivat hakea muutkin kuin maatilat. Maatalouden kokeilutuesta löydät lisätietoa kohdassa Viljelijälle.

Kehittämistuki

Kehittämistukea voivat hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät liiketoimintansa kehittämiseen, kun toiminta on jo vakiintunutta. Lisäksi kehittämistukea voi hakea yritystoiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämisen valmisteluun. Tukea voi hakea mm. asiantuntijapalveluihin, selvityksiin, innovointiin, tuotekehitykseen jne.

Maatalouden kokeilutuki

Maatalouden kokeilutukea voi saada uusien tuotantomenetelmien, tuotteiden, markkinakanavien ym. pienimuotoiseen kokeiluun alkutuotannossa. Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä ja sitä voivat hakea muutkin kuin maatilat. Maatalouden kokeilutuesta löydät lisätietoa kohdassa Viljelijälle.

Mikäli yritys sijaitsee ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla ks. Kaupunki-maaseutuluokitus, tukea voi saada omistajanvaihdoksen suunnitteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin (yrityksen ostoa suunnitteleva) tai uusiutuvan energian käyttöönottoon omassa tuotannossa.

Yritykset voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta myös yritysryhmähankkeella.

Yhteyshenkilö

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä olethan yhteydessä.

Pia Poikonen
Toiminnanjohtaja
050 338 3867
pia.poikonen(at)varsinhyva.fi