Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta

Leader on toimintatapa, jonka kantavana teemana on erityisesti alhaalta ylöspäin -periaate. Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on tavallisilla ihmisillä, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

Varsin Hyvän tehtävänä on herättää kiinnostusta maaseudun kehittämistä kohtaan. Työmme tärkeimpiä toimenpiteitä ovat toimijoiden aktivointi, hankeideoiden seulonta, hankkeiden valmistelussa auttaminen, rahoitettavien hankkeiden valinta, hankkeiden toteutumisen tukeminen sekä tiedonvälitys.

Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan. Varsin Hyvän hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet ja asettaa työryhmän, joka antaa asiantuntijalausuntoja Leader-hankkeista.

Hallituksen kokoonpanossa toteutetaan kolmikantaperiaatetta: kolmasosa jäsenistä on julkisen sektorin edustajia, kolmasosa yhdistysten tai yritysten edustajia ja kolmasosa maaseudun asukkaita.

Varsin Hyvän toiminta noudattaa Leader-toiminnan periaatteita. Näiden lisäksi toimintaamme kuvaavat tavoitettavuus ja avoimuus sekä henkilökohtainen ja asiantunteva palvelu.

LEADER on lyhenne ranskankielisistä sanoista
Liason Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

= yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä