Hakujaksot

Hakemukset tehdään sähköisen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. Hakemuksia voi tehdä jatkuvasti, mutta tukipäätökset tehdään hakujaksoittain. Kaikki valintajaksolla tulleet hankkeet käsitellään hallituksessa

Varsin Hyvän hakujaksot päätetään vuosittain.
Vuoden 2023 hakujaksot, käsittelyn aikataulu ja hallituksen kokoukset, joissa tuen myöntämisestä päätetään.

HakujaksoArviointityöryhmän kokouksetTäydennysaika Hallituksen kokoukset 2024-2025
1.11.2023-15.2.202423.2.11.3. saakka19.3.
16.2.-31.3.9.4.28.4. saakka7.5.
1.4.-15.5.23.5.6.6. saakka14.6.
16.5.-31.7.13.8.1.9. saakka12.9.
1.8.-30.9.8.10.24.10. saakka5.11.
1.10.-31.12.14.1.202530.1.2025 saakka11.2.2025

Valintakriteerit

Varsin Hyvän kehittämisstrategia Viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä Turun seutu
Strategia ohjaa Varsin Hyvän työntekijöiden ja hallituksen työskentelyä ja strategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella yhdistyksen hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. Varsin Hyvä on saanut kehittämisstrategian toteuttamiseen Maaseuturahaston kautta ohjelmakaudella 2023-27 julkista rahoitusta neljä miljoonaa euroa.

Kehittämisstrategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella Varsin Hyvän hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet ja yritystuet. Hallitus arvioi valintakriteerien toteutumisen hanke- ja yritystukikohtaisesti. Tässä työssä voidaan käyttää apuna hallituksen nimeämiä työryhmiä tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Arviointi tapahtuu hankesuunnitelman ja muiden hakijan toimittamien dokumenttien sekä tietojen pohjalta.

Varsin Hyvän valintakriteerit

Valintakriteereiden lisäksi hankekohtaisesti arvioidaan mitä Varsin Hyvän kehittämisstrategian painopistealuetta ja läpileikkaavia teemoja hanke toteuttaa.

Varsin Hyvän visio vuodelle 2027

Maaseutumme on viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä tarjoten palveluita, aktiviteettejä ja kulttuuria kaikenikäisille. Yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus luovat hyvinvointia ja turvallisuutta. Yritystoimintaa kehitetään innovatiivisesti, resurssiviisaasti ja vastuullisesti. Ilmastotoimet ja älykkäät kylät mahdollistavat elinympäristömme ekologisen, sosio-kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen. Turun seudulla on hyvä elää ja yrittää.