Yleishyödylliset hankkeet

Mikä on hanke?

Leader-rahoitusta myönnetään erilaisiin paikallisista tarpeista lähteviin toimiin, joilla turvataan ja kehitetään maaseutualueiden palveluja ja viihtyisyyttä.
Hyvällä hankkeella on selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden toteuttaa sellaisia hakijan toimintaan liittyviä lisätehtäviä, joiden toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista. Hakijan normaalia, lakisääteistä toimintaa ei voida rahoittaa.
Hankkeella tulisi olla jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeen

Leader Varsin Hyvän toimialue

Kun ryhdyt suunnittelemaan hanketta, ota yhteyttä Varsin Hyvän henkilökuntaan. Varmistetaan yhdessä ideasi sopivuus rahoitettavaksi ja käydään läpi hankkeen valmistelun kannalta tarpeelliset asiat. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio ovat hankkeen toteutuksen käsikirjoitus ja siksi ne kannattaa tehdä huolella. Autamme hakijoita aina hankesuunnitelman tekemisestä loppuraportin laatimiseen saakka. Voit kääntyä puoleemme missä tahansa hankkeeseen liittyvässä asiassa.

Yleistä rahoituksesta maaseutu.fi-sivustolla

Tukea voi saada

Yleishyödyllisen hankkeen hakijana voi toimia julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö kuten

  • rekisteröity yhdistys
  • säätiö
  • oppilaitos
  • seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta
  • osuuskunta
  • yrittäjäyhdistys tai -rengas
  • kunta

Yhteyshenkilö

Jos haluat tietää enemmän tai tarvitset apua hankkeen valmistelussa, olethan yhteydessä

Eeva Mettala-Willberg
hankeasiantuntija
040 580 8868
eeva.mettala-willberg(at)varsinhyva.fi