Varsin Hyvän omat hankkeet

Nuorten Näköinen Turun Seutu

Hankkeen tavoitteena on kehittää Turun seudun NuorisoLeader-toimintaa sekä edistää kattavaa yhteistyötä oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa, nuorten omia hankkeita, hankeosaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on myös edistää nuorten verkostoitumista, kestävää kehitystä ja kansainvälistymistä.