Nuorten Näköinen Turun Seutu

Hankkeen tavoitteena on kehittää Turun seudun NuorisoLeader-toimintaa:
kattavaa yhteistyötä oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa, nuorten omia
hankkeita, hanke osaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää nuorten verkostoitumista, kestävää kehitystä ja kansainvälistymistä. 

Hankkeen aikana lisätään tavoitteellisesti Varsin Hyvän NuorisoLeader -rahoituksen sekä nuorisotyöryhmän tunnettavuutta ja tavoitettavuutta toiminta-alueella ja valtakunnallisesti osallistumalla valtakunnalliseen NuorisoLeader kehittämistyöhön. 

Hankkeessa on tarkoitus aktivoida ja osallistaa yli 800 nuorta mm. työpajojen, opintomatkojen sekäkeskustelu- ja koulutustilaisuuksien kautta. 

Hankkeen tuloksena Varsin Hyvän NuorisoLeader-toiminta on aktiivista ja NuorisoLeader -rahoituksen mahdollisuudet tunnetaan hyvin Turun seudulla. Hankkeen hyödynsaajina tulevat olemaan Varsin Hyvän toiminta-alueen nuoret sekä paikalliset järjestöt, toimijat sekä oppilaitokset. 

Hanke toteutetaan: 01.09.2023-31.03.2025.

Yhteyshenkilö

Eetu Orava
Projektipäällikkö
041 319 2181
eetu.orava(at)varsinhyva.fi