NuorisoLeader

Ketkä/Kuka voi hakea?

NuorisoLeader rahoitusta on nuorten/nuorten aikuisten omille ideoille ja ajatuksille tarkoitettu rahoitus. Idea ja ajatus voi olla esimerkiksi jonkin tapahtuman tai tempauksen järjestäminen tai se voi olla vaikka yritystoiminnan aloittaminen tai olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen. 

NuorisoLeader rahoitusta voi hakea 13-25 vuotiaat nuoret/nuoret aikuiset, mutta rahoitusta voi hakea myös taho joka toimii nuorten kanssa. Tällöin rahoituksesta saatava hyöty on kohdennuttava suoraan nuoriin/nuoriin aikuisiin. 

Rahoitettavat hankkeet lukuunottamatta yritystoimintaa ovat oltava yleishyödyllisiä eli niistä saatava hyöty ei saa jäädä vain pienelle ryhmälle. Lisäksi hankkeista ei saa tulla toteuttajille tuloa (ei koske yritystoimintaan haettua rahoitusta).

 
 

Tukimäärät

Rahoitusta voi hakea  100-1000€/projekti. Rahoituksen hakemisesta sekä raportoinnista voit lukea lisää ”näin haet” sivulta.

Erityisen hyviksi arvioitujen projektien tuki voi olla 1000€ erityisen hyvät ideat pitää sisältää ainakin seuraavat asiat:
  • Laaja ja yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma/hankesuunnitelma sisältäen arvion asiakasvirroista/käviöistä, kohderyhmästä sekä arvion tuloista ja menoista.
  • Montako tuotetta ja palvelua voidaan tuottaa hankittavilla tuotantomateriaaleilla jos hakemuksella näitä haetaan.
  • Tarkka kustannusarvio sekä tuotekohtainen hintavertailu. (Esimerkiksi laitehankintojen kohdalla)
  • Liiketoiminnan kohdalla pitää toiminnan olla lähtökohtaisesti jatkuvaa ja tuloksellista ei esim kesäkahvilatoimintaa.  
 

Tärkeitä linjauksia

Tukea ei voi hakea:
  • Valmiiden tuotteiden hankintaan jälleenmyyntiin
  • Harrastuskuluihin
  • Yrittäjän omiin palkkakustannuksiin
  • Yrittäjän omiin matkakustannuksiin
  • Yksityiskäyttöön tulevia hankintoja
  • Uuden yhdistyksen tai yrityksen perustamiskuluihin (esim. y-tunnus)
Tuotantomateriaaleja rahoitetaan max. 250 € 

Nuorille
Yrittäjille

Yritysidean toteuttamiseen

Yritystoiminnan kehittämiseen

Yrittäjien tarpeellisiin hankintoihin

Nuorten Hankkeille

Tapahtumien toteuttamiseen

Urheilu ja pelivälineiden hankintaan

Yhteisöille

Nuorisotiloille laitteiden hankintaan nuorten toiveiden pohjalta

Nuorille järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen

NuorisoLeader rahoitusta voi hakea 13-25 vuotiaat nuoret/nuoret aikuiset, mutta rahoitusta voi hakea myös taho joka toimii nuorten kanssa. Tällöin rahoituksesta saatava hyöty on kohdennuttava suoraan nuoriin/nuoriin aikuisiin.