Maaseudun elinvoimaa ei tule heikentää!

 

Varsinais-Suomen Leader-ryhmät ovat erittäin huolissaan hallituksen mahdollisista leikkauksista maaseudun kehittämisrahoitukseen. EU:n maaseuturahoitusta myöntävät Varsinais-Suomessa ELY-keskus ja viisi Leader-ryhmää: I samma båt – Samassa veneessä, Jokivarsikumppanit, Ravakka, Varsin Hyvä ja Ykkösakseli. Rahoituskaudelle 2023–2027 Varsinais-Suomen Leader-ryhmille on myönnetty rahoituskehystä yhteensä noin 20 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen.

Hallitus on luvannut edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja torjua alueiden eriarvoistumista. Nyt se kuitenkin esittää maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle leikkauksia alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen. Leikkaukset kohdistuisivat vuosille 2025–2027, ja olisivat esityksen mukaan yhteensä 137,5 miljoonaa euroa kansallisista varoista. Kansallisten varojen vähentyessä Suomi menettäisi kuitenkin myös EU-rahoitusta, jolloin todellinen leikkaus maaseudun kehittämisvaroihin olisi yli 240 miljoonaa euroa.

Esitettyjen säästöjen vipuvaikutus on vielä huomattavasti suurempi, liki 1,5 miljardia euroa, sillä kaikkiin kehittämistoimiin sitoutuu mittava määrä yksityisrahoitusta ja vapaaehtoistyötä.

Varsinais-Suomessa maaseuturahoituksen mahdolliset leikkaukset uhkaavat koko maakunnan elinvoimaa: elinkeinoja, yhteisöjen ja asuinalueiden kehittämistä, ilmasto- ja ympäristötoimia sekä Leader-ryhmien toimintaedellytyksiä.

Maaseuturahoitus on osa EU-rahoitteista Suomen CAP27-suunnitelmaa, jonka kansallisesta osuudesta leikkaaminen pienentäisi myös Suomen saamaa EU-rahoitusta. Jos kansallista rahoitusta pienennetään, sitäkin isompi EU-rahoitusosuus palautuu takaisin EU:lle, muiden jäsenmaiden käyttöön. Lisäksi leikkaukset heikentäisivät Suomen elinvoiman kasvua tukevia toimia hetkellä, jolloin näitä ponnistuksia tulisi lisätä. Maaseuturahoituksen piirissä on yli puolet suomalaisista ja lähes koko Suomi suurimpien kaupunkien keskusta-alueita lukuun ottamatta.

EU:n maaseuturahoituksella sekä yritysten, yhdistysten ja asukkaiden aktiivisuudella on vuosina 2014–2022 aikaansaatu valtakunnallisesti 11 000 uutta työpaikkaa, käynnistetty 6 600 uutta yritystä, vedetty 6 300 kilometriä laajakaistaa ja tehty yli 3,4 miljoonaa talkootyötuntia yhteiseksi hyväksi.

Rahoituskauden 2014–2022 aikana maaseudun kehittämistä tuettiin Varsinais-Suomessa 77,5 miljoonalla eurolla. Varsinais-Suomen Leader-ryhmät tukivat tuona aikana esimerkiksi maaseudun nuorten toimintaa 1,8 miljoonalla eurolla, ympäristöhankkeita 2,9 miljoonalla eurolla, kulttuurihankkeita 3,6 miljoonalla eurolla, liikuntahankkeita 3,7 miljoonalla eurolla ja kylien kehittämistä 10 miljoonalla eurolla.

Vetoamme Suomen hallitukseen: maaseudun kehittämisrahoitus tulee säilyttää nykyisellä tasolla!

Leader-ryhmien toiminnanjohtajat:

Minna Boström, Leader I samma båt – samassa veneessä

Taina Sainio, Leader Jokivarsikumppanit

Ulla Kallio, Leader Ravakka

Pia Poikonen, Leader Varsin Hyvä

Maarit Teuri, Leader Ykkösakseli