Kuva: @maaseutuverkosto Janica Vilen

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen voi aloittaa omalla vastuulla kun hanke on vireillä Hyrrässä. Toteutat kuitenkin hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes saat Ely-keskuksen rahoituspäätöksen

Varsin Hyvän kanssa pidetään aloituskokous, jossa käydään läpi mm. päätöksen ehdot, hankkeen taloushallinto, maksun hakeminen ja muutoshakemuksen tekeminen. Ehdotathan Varsin Hyvän yhteyshenkilöllesi palaverille sopivaa ajankohtaa!

Kirjanpito

Hankkeen kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan lainmukaista kirjanpitoa siten, että hankkeen osuus voidaan vaikeudetta tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta. Mikäli hakija ei käytä kirjanpitotoimistoa, on netistä saatavilla myös ilmaisia kirjanpito-ohjelmia.

Omarahoitusosuus ja talkootyö

Hakuvaiheessa on selvitettävä mistä hankkeen omarahoitusosuus koostuu. Se ei voi koostua julkisesta rahoituksesta kuten kuntien tuesta, vaan sen tulee olla yksityistä rahaa.

Omarahoitusosuuden voi korvata osittain tai kokonaan talkootyöllä. Talkootyö on osa hankkeen kustannuksia kuten mikä tahansa muukin ulkoa ostettava työ, joten se tulee ottaa huomioon kustannusarviota tehdessä. Talkootyön arvo on 20 € / hlö /tunti. Jos työ tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella esimerkiksi mönkijällä tai moottorikelkalla, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 40 euroa käyttötunnilta. Työn tekijän tulee olla vähintään 15 vuotias. Talkoita olisi hyvä kertyä tasaisesti hankkeen alusta alkaen, samassa suhteessa muiden kulujen kanssa.

Lue lisää talkootyöstä hankkeissa

Tehty talkootyö kirjataan Talkootyön tuntikirjanpitolomakkeelle

 

Muutoshakemukset

Toisinaan ennalta arvaamattomista syistä hanketta ei pystytä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Tällöin hakijan on tehtävä muutoshakemus. Suunniteltuja muutoksia ei tule toteuttaa ennen muutoshakemuksen jättämistä!
Ole yhteydessä Varsin Hyvään muutostarpeen ilmettyä. Osa muutoksista voidaan hyväksyä sähköpostitse, suuremmista tulee tehdä muutoshakemus Hyrrään.

Huom! Kertakorvausmenettelyllä rahoitettuja hankkeita voi muuttaa ainoastaan toteutusajan osalta.

Viestintä ja logojen käyttäminen

Hakijan velvoite on viestiä hankkeesta sen alkaessa ja toteutuksen aikana siitä mitä hankkeessa tavoitellaan ja mitä on saatu aikaiseksi.
Kun viestit hankkeesta, muista aina kertoa, että se on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Kaikessa hankkeen viestintämateriaalissa on oltava näkyvissä EU:n tunnus, eli EU-lippu ja teksti ”EU:n osarahoittama”. Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden suositellaan käyttävän myös Leader-logoa.

Eri muotoja EU:n lipputunnuksesta

Eri muotoja Leader Varsin Hyvän logosta

Lisää viestintäohjeita maaseutu.fi -sivustolta

Hankekortti

Jokaiselle kehittämishankkeelle luodaan automaattisesti oma hankekortti Hyrrään
syötettyjen julkisten tietojen pohjalta.

Hanke voi käyttää omaa korttiaan omana verkkosivunaan
•  Hankkeen kuulumiset
•  Linkit verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin
•  Hankkeen yhteyshenkilöt
•  Loppuraportti ja muut hankkeen tuotokset

Lue lisää Hankekortista Maaseutuverkosto.fi -sivustolta

Maaseutuverkosto.fi hanketoimijan tärkeä työkalu

MAKSUHAKEMUKSET

Tuki maksetaan hankesuunnitelman ja päätöksen ehtojen mukaisesti toteutetulle hankkeelle jälkikäteen, eli maksettuja kuluja vastaan.

Maksuhakemukset tehdään ja lähetetään Ely-keskukseen Hyrrä-verkkopalvelun kautta.

Maksua suositellaan haettavaksi puolivuosittain.

Maksun hakemisen ohjeet päivitetään loppuvuoden aikana.