©maaseutuverkosto

Hankkeen toteuttaminen

Hakemus tulee vireille sen jälkeen, kun hakemus on lähetetty Hyrrä-järjestelmän kautta. Yritys voi aloittaa hankkeen tämän jälkeen omalla riskillä. Lopullinen päätös hankkeen rahoituksesta tulee Ely-keskuksesta.

Sitovaa sopimusta tai tilausta ei saa tehdä ennen hankkeen vireilletuloa, mutta tarjoukset tulee liittää hakemukseen yli 3000 euron hankinnoista. Pienemmistä hankinnoista tai ostopalveluista tarvitaan hintatason selvitys.

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti tai kertakorvauksena tukimuodon mukaisesti. Toimenpiteet tulee toteuttaa hankesuunnitelman mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia investoinneissa, mikäli muutoshakemus on tehty ennen tilausta tai sopimusta. Kertakorvaushankkeissa voi muuttaa vain toteutusaikaa.

Maksuhakemus

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten mukaan (investointi). Kertakorvaushankkeissa tuki maksetaan toteutuneen tuotoksen perusteella. Siksi on tärkeää kuvata toimenpiteet ja määritellä kustannukset mahdollisimman tarkkaan jo hakemusvaiheessa.

Seurantatiedot

Huomiobanneri / nosto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Juliste yli 10 000 euron hankkeisiin

Jos kyseessä on Leader-ryhmän kautta rahoitusta saanut yritystuki ja julkinen tuki on 10 000–50 000 euroa, aseta näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste.

Tiedottaminen