Maatalouden alkutuotannon kokeilu

  • Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan maataloustoimintaan tai olemassa olevan maataloustoiminnan monipuolistamiseen. Lähinnä uusien liikeideoiden testaamiseen ja kokeiluun.
  • 2500/5000/7500€ (vakioitu kertakorvaus)
  • Tukea haettaessa Y-tunnus oltava
  • Enimmäiskesto 3 vuotta
  • Toimitilojen ja laitteiden vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin, koulutuksen, valmennuksen, asiantuntijaosaamisen ja tiedon hankkiminen ostettavina palveluina.
  • Myös pienhankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika rajautuu toteuttamisen kestoaikaan.

Viljelijäryhmä

Yhteistyöhankkeessa ryhmä viljelijöitä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että maatilakohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyö parantaa viljelijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ja mielekkäitä tapoja toteuttaa ympäristönhoitotoimia. Viljelijät voivat saada yhteistyöstä kustannushyötyjä, tietoa uusista innovaatioista ja uusia tietoja ja taitoja.  Yhteistyön avulla parannetaan myös viljelijöiden jaksamista, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Viljelijäryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä. Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Huomiobanneri / nosto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.