Tukimuodot

Leader-yritystukea voi hakea investointeihin, yritystoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen.

Varsin Hyvän alueella sijaitsevat mikroyritykset (pääosin alle 5 htv) voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää sekä osa-aikaisille että päätoimisille yrittäjille tai yritystoimintaa suunnitteleville.

Tarkista yrityksen sijainti tukikelpoisella maaseutualueella

Toimivalle yritykselle

Investointitukea voidaan myöntää sekä päätoimisille että osa-aikaisille yrittäjille mm. seuraaviin investointeihin:

  • yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen hankkimiseen, rakentamiseen, korjaamiseen, laajentamiseen tai muuttamiseen yritystoimintaan soveltuvaksi
  • koneiden ja laitteiden hankintaan
  • aineettomiin investointeihin, kuten tietokoneohjelmistojen hankkimiseen tai kehittämiseen; patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkimiseen.

Kehittämistukea voi hakea sekä osa-aikaiset että päätoimiset yrittäjät liiketoimintansa kehittämiseen, kun toiminta on jo vakiintunutta. Lisäksi kehittämistukea voi hakea yritystoiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämisen valmisteluun.

Tukea voi hakea mm. asiantuntijapalveluihin, selvityksiin, innovointiin, tuotekehitykseen jne.

Uudelle yritykselle tai yritystoimintaa aloittavalle

Yritystoiminnan käynnistystukea voi saada yrityksen perustamisvaiheessa.

  • käynnistämisvaiheen asiantuntijapalveluihin ja selvityksiin
  • yritystoiminnan alussa tarvittaviin aineisiin ja tarvikkeisiin
  • kone- ja tilavuokriin, tietojärjestelmiin
  • pienhankintoihin
  • Painopiste kustannuksien osalta asiantuntijapalveluissa.

Yrittäjyyskokeilussa tukea voi käyttää lyhytaikaiseen yrittäjyyden kokeiluun ilman y-tunnusta, ja se sopii hyvin esim. opiskelijoille.

Yritysryhmälle

Yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella.

Yritysryhmään voi kuulua vähintään kolme ja korkeintaan kymmenen yritystä. Mukana voi olla myös kaupunkialueen yritys.

Tuensaajana eli hankkeen hallinnoijana voi olla esim. kehittämisorganisaatio tai neuvontajärjestö.

Yrityksen ostajalle

Yritystoiminnan ostoa suunnitteleva voi saada tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun liittyviin asiantuntijapalveluihin ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla.

Energiainvestointeihin

Ydinmaaseudulla tai harvaan asutulla maaseudulla toimiva yritys voi hakea tukea uusiutuvan energian käyttöönottoon omassa tuotannossa.