Kuva: Eeva Mettala-Willberg

Varsin Hyvän strategia 2023-2027

Varsin Hyvän  kehittämisstrategia Viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä Turun seutu on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden ja yhdistyksen hallituksen kanssa. Strategia ohjaa Varsin Hyvän työntekijöiden ja hallituksen työskentelyä ja strategian pohjalta laadittujen valintakriteerien perusteella yhdistyksen hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. Varsin Hyvä on saanut kehittämisstrategian toteuttamiseen Maaseuturahaston kautta ohjelmakaudella 2023-27  julkista rahoitusta neljä miljoonaa euroa.

Varsin Hyvän visio vuodelle 2027

Maaseutumme on viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä tarjoten palveluita, aktiviteettejä ja kulttuuria kaikenikäisille. Yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus luovat hyvinvointia ja turvallisuutta. Yritystoimintaa kehitetään innovatiivisesti, resurssiviisaasti ja vastuullisesti. Ilmastotoimet ja älykkäät kylät mahdollistavat elinympäristömme ekologisen, sosio-kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen. Turun seudulla on hyvä elää ja yrittää.