Elinvoimaiset ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet -keskustelutilaisuus 4.5.

AIK A: Rymättylän VPK, Maskulaisentie 2, Rymättylä
AIKA: Torstai 4.5.23, klo 18.0020.00.

Vähän määritelmästä riippuen voiÊlähemmäs70 000 suomalaista kutsua itseäänsaaristotai sisävesialueen
asukkaaksi. Kuuluuko tämän suuren ryhmän ääni? Näkyykö tämä päätöksenteossa?
Valtioneuvoston asettaman Saaristoasiain neuvottelukunnan lisäksi tarvitsemme saaristo- ja vesistö-
yhteisöjenruohonjuuritason verkoston. Verkostoitumisen avulla pystymme nostamaan esille yhteisiä
haasteita ja toisaalta huomaamaan mahdollisuuksia.

Habitability RYMÄTTYLÄ – Kutsu