Livonsaarella yhdistys pyörittää kylän omaa kierrätyspistettä!

Kierrättäminen kiinnostaa monia, mutta haja-asutusalueella kierrätyspisteet ovat usein kaukana. Naantalin saaristoalueella Livonsaaressa haluttiin saada metallin, lasin ja paperin kierrätyspisteen lisäksi oma muovin ja pahvin keräyspiste, joita lähistöllä ei ollut. Livonsaaren ja Velkuan asukkaita palvelevan oma kierrätyskimpan perusti Saariston Savotta ry vuonna 2019.

– Meillä on täällä paljon ihmisiä, jotka haluavat kierrättää – mutta liian vähän vakituisia asukkaita, jotta Rinkin (Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy) velvollisuus tuoda tänne muovin ja pahvin kierrätyspiste toteutuisi. Kun tätä lähdettiin selvittelemään, kävi ilmi, että tarvittaisiin 10 000 asukkaan väestöpohja, jotta tänne tulisi oma muovin kierrätyspiste. Meitä on täällä Livonsaaressa noin 250 ihmistä ja vieressä Velkualla saman verran, taustoittaa Heidi Tolvanen, Saariston Savotta ry:n aktiivi.

Miten päästiin alkuun?

Saariston Savotta otti yhteyttä Lounais-Suomen Jätehuoltoon ja hoiti rekisteröitymisen kimppakeräyspisteeksi. Yhdistys hankki omat jäteastiat, ja tiedotti alueen asukkaille mahdollisuudesta liittyä uuteen kierrätyspisteeseen. Kimpan jäsenyys maksaa 15 euroa vuodessa.

– Piti myös ottaa selvää, minkälaiset jäteastiat ovat tyhjennykseen sopivia. Nyt meillä on muovinkierrätystä varten 11 kappaletta 600 litran astioita, ja sen lisäksi on astiat muille jätteille. Astiat tyhjennetään 8 viikon välein. Yhden astian tyhjennys maksaa 6€/kerta, täsmentää Heidi Tolvanen.

Kimpan jäseniltä perittävä vuosimaksu ei riitä kierrätysastioiden tyhjennyksistä perittävään maksuun. Ylimenevän osan kattaa Saariston Savotta ry.

Miten kierrätyskimpan toiminta on sujunut?

Kierrätyspisteen kimpassa on nyt noin 50-60 taloutta. Kierrätys vähentää paljon polttokelpoisen jätteen määrää. Tässä voi myös säästää rahaa, kun oman polttokelpoisten jätteiden astian tyhjennysväliä voi silloin pidentää.

Livonsaarella ollaan tyytyväisiä siihen, että kierrätys toimii, mutta joitakin hankaluuksiakin on ollut.

– Kierrätysastioissa ei ole lukkoja, siitä on ollut harmia, että kesäaikaan käy ihmisiä, jotka eivät ole kimpan jäseniä ja tiputtavat vaikka muovinkierrätysastiaan polttokelpoiseen jätteeseen kuuluvia pusseja. Toinen hankaluus on, että haluaisimme tiheämmät, 4-viikon tyhjennysvälit, mutta tämä ei ole ollut mahdollista, vaikka olemme Lounais-Suomen Jätehuollosta sitä pyytäneet, kertoo Heidi.

Kimpan toiminta Livonsaarella tulee jatkumaan. Pohdinnassa on hankkia lisää jäteastioita ja niille suljetumpi tila, jottei paikalle tule asiattomia.

Kokemuksia käytöstä

Velkuan Palvan saaressa asuva Pirjo Järvenranta on yksi kierrätyskimpan jäsenistä. Jos kimppaa ei Livonsaarella olisi, lähin muovinkierrätyspaikka olisi Naantalissa, jonne Pirjon kotoa on melkein 30 kilometrin matka.

– Lähin kierrätyspiste Naantalissa oli usein täynnä. Ja sitten ne muovi- ja pahvijätteen pussit seilasi autossa ehkä koko viikon, ennen kuin oli seuraavan kerran asiaa Naantaliin päin. Tämä oma kierrätyspiste on ollut aivan oiva. Ilolla tuon tänne ohi ajaessani, ei ole harmittanut ollenkaan 15 euron vuosimaksu!, kertoo Pirjo

Saariston Savotan kokemuksen mukaan kierrätyspisteen lähelle tuominen on lisännyt ja helpottanut asukkaiden kierrättämismahdollisuuksia. Lähistöllä asuville autottomille asukkaille tästä on myös ollut apua – muutoin heidän olisi melkein mahdotonta saada jätteitä vietyä kaupunkiin asti. Livonsaarelaiset rohkaisevat muitakin yhteisöjä harkitsemaan oman kierrätyspisteen perustamista!

Tiina Saaresranta
EkoTeko-hanke