Energiatalkoissa huippusaavutus Raumalla: kylätalon sähkönkulutus putosi kolmannekseen!

Kodiksamin monitoimitalo on entinen kyläkoulu, joka tarjoaa harraste- ja kokoontumistiloja kaiken ikäisille. Lapin ylisenpään kylärinki ry hallinnoi näitä tiloja, jotka ovat Gustaf Lundénin säätiön omistamia. Kylärinkiin kuuluu neljä kylää, yhteensä noin 250 asukasta Rauman itäisimmässä osassa. Kylätalossa aloitettiin mittavat energiansäästötalkoot vuonna 2016.

Energiansäästötalkoot alkoivat sähkönkulutuksen seurannalla. Tammikuussa 2013 talolle asennettiin etäluettavat sähkömittarit. Sähköyhtiön etälukumittari ja energiaraportti graafisine käyrineen mahdollistivat tarkan kulutusseurannan jopa viisi vuotta taaksepäin.

 

Kodiksamin monitoimitalolla on moderni kuntosali, kiipeilyseinä lapsille, liikuntasali, uusi laitoskeittiö, monitoimitila, kirjasto ja nuorisotila. Tilat on remontoitu siten, että seiniä avaamalla ja sulkemalla saa käyttöön pienempiä tai suurempia tiloja. Kuva: Paavo Valtanen.

 

Monitoimitalolla tehdyt toimenpiteet ja suunnitelmat

Monitoimitalon pinta-ala on n. 450 m2 ja tilavuus 2000 m3. Talon vanha osa on 112 vuotta ja uusi 34 vuotta vanha; tilojen suhde on 60/40%.

Vuosi Toimenpiteet
2016 Välikaton lisäeristys 180 m2, ilmalämpöpumppuja 2 kpl
2017 2 ilmalämpöpumppua
2018 1 ilmalämpöpumppu
2020
Vanhan osan ullakon lisäeristys 95 m2

Uuden osan ullakon lisäeristys 170 m2

1 ilmalämpöpumppu 170 m2:n kellariin, joka on uutta varastotilaa

 

 

Monitoimitalon kulutuslukemat 2015–2019

Monitoimitalon 66 prosentin lasku sähkön kulutuksessa vuodesta 2015 vuoteen 2019 kertoo energiansäästöohjelman tehokkuudesta. Rahalliset investoinnit olivat maksaneet itsensä takaisin jo vuonna 2018.

Saavutetut säästöt perustuvat sähkömittarin antamiin tietoihin kulutuksesta kilowatteina tunti/päivä/vuositasolla (kalibroituna +18 C asteeseen ja astepäivälukemaan 3790 lämmityskaudella). Kulutuksesta on poistettu kaikki muu kulutus lämmitystä ja valaistusta lukuun ottamatta.

Vuosi Kulutus kwh/vuosi Lämmitystarveluvut  
2015 88375 3324 Lämmitystarveluvut on korjattu lukemaan 3790 keskiarvona vuodet 2016–2019

 

2016 54630 3807
2017 33818 3840
2018 34525 3799
2019 29466 3714

Tarkat paikalliset lämmitystarveluvut on saatu energiapalveluja tuottavalta yhtiöltä (Rauman energia). Tietoa lämmitystarveluvuista löytyy Ilmatieteenlaitoksen sivuilta http://www.ilmatieteenlaitos.fi Syöttämällä hakukenttään lämmitystarveluku selviää, mitä lämmitystarveluku kuvaa, miten se lasketaan ja miten lukuja käytetään.

 

Oikeanlaiset kunnostustoimenpiteet lisäävät oleellisesti myös oleskelumukavuutta rakennuksessa ja torjuvat vesi- ja homevaurioita.

Kylätalojen vanhat vesiputket ovat usein tiensä päässä. Elektroninen virtausmittari voi estää vesivahingot. Moni vakuutusyhtiö huomioi vesivahinkoja estävät laitehankinnat tulemalla vakuutusmaksuissa vastaan. Yhdistyksillä on mahdollisuus saada avustusta kunnostustoimenpiteisiin jopa 50 %. Avustuksia energiaa säästäviin toimenpiteisiin voi hakea mm. Leader-ryhmien kautta.

Kodiksamin monitoimitalon remontin onnistumisesta kertoo se, että muutamassa vuodessa talon sisätilojen käyttäjämäärä on noussut 800:sta henkilöstä 9800:aan!

 

Blogin kirjoittajana on Juhani Leino, Lapin Ylisenpään kylärinki ry:n puheenjohtaja vuosina 2017–2019. Tällä hetkellä hän toimii yhdistyksen varapuheenjohtajana, monitoimitalon talonmiehenä ja motivaattorina. Leinolla on 50 vuoden kokemus teollisuusrakentamisessa. Hän uskoo yhteistyön voimaan ja verkottumiseen. Hän on saanut paljon aikaan kylällään ja tehnyt tuhansia talkootyötunteja yhteisen hyvän puolesta. Leino on valmistelemassa Kylätalot kuntoon -raporttia, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin, energiansäästö toimenpiteiden toteuttamisesta.