Saaristomeren kalatalouden keskustelu- ja tiedotustilaisuus 12.4. klo 17-19 Turussa

Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 – 2020 tarkoittama paikallinen kalatalouden toimintaryhmä. Ryhmiä on Suomessa yhteensä kymmenen, ja suurin osa niistä on toiminut jo vuodesta 2008 lähtien. Saaristomeren ja Sisä-Suomen ryhmät ovat uusia. Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän tehtävänä on edistää elinkeinokalatalouden kehittämistä alueellaan ryhmän oman kehittämisstrategian mukaisesti. Toiminta-alue kattaa ne Saaristomeren […]