Varsinais-Suomen ELY-keskus avasi teemahaun maaseudun yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin

14.03.2024 11:34

Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on tänä vuonna myönnettävissä yli 800 000 euroa EU:n maaseuturahoitusta yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin!

Onko sinulla investointi-idea, jonka avulla voisi hillitä ilmastonmuutosta, parantaa vesien tilaa tai edistää luonnonvarojen kestävää hoitoa ja luonnon monimuotoisuutta? Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käynnissä yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku 14.3.–14.6.2024. Sinä aikana ELY-keskus toivoo hyviä hankeideoita ja -hakemuksia!

Kehittämishanketukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle, esimerkiksi yhdistyksille ja kunnille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin voi saada julkista rahoitusta enintään 80 %. Hankkeen yksityiseksi rahoitukseksi käy esimerkiksi talkootyö.

– Ilmasto- ja ympäristöinvestointien avulla voidaan edistää kestävän kehityksen toimenpiteitä paikallisella tasolla hyvinkin laajasti. Käytännössä investoinnit voivat olla esimerkiksi hiilineutraalisuutta ja paikallista turvallisuutta tukevia. Lisäksi voidaan rahoittaa sään ääri-ilmiöihin varautumista, koneiden ja laitteiden yhteisöllistä yhteiskäyttöä, vesiensuojelutoimenpiteitä, kierrätyksen edistämistä, riistakosteikkoja tai vaikka luonnon monimuotoisuuden pilottialueita, kertoo maaseutupalveluiden kehittämispäällikkö Johanna Mattila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien avulla toteutetaan Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita. Investoinnit voivat liittyä ilmastonmuutokseen hillintään, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tai luonnonvarojen kestävään käyttöön, esimerkiksi vesiensuojelutoimenpiteisiin. Vesiensuojelun osalta kiinnostuksen kohteena on erityisesti Saaristomeren valuma-alue.

Yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointihankkeiden hakemista ja valintaperusteita esitellään tiistaina 26.3. klo 16.30–17.30 pidettävässä webinaarissa. Ilmoittaudu mukaan Webropolissa 25.3. mennessä. Webinaari pidetään Teams-yhteydellä suomeksi, mutta esitysmateriaalit tulevat saataville myös ruotsiksi. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne jaetaan ilmoittautuneille.

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Johanna Mattila, kehittämispäällikkö
Sakari Malmilehto, maaseutukoordinaattori

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi