Varsin Hyvän hallitus tehnyt rahoituskauden 2023-2027 ensimmäiset tukipäätökset

Maaseudun kehittämisen Leader-rahoitus on käynnistynyt Suomen CAP-suunnitelman 2023–27 mukaisesti. Rahoitusta myönnetään Varsin Hyvän Viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä Turun seutu -strategiaa edistäviin toimiin https://www.varsinhyva.fi/leader-varsinhyva/varsin-hyvan-strategia/

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti Ruokaviraston sähköisen Hyrrä -asiointipalvelun kautta, mutta päätökset tehdään hakujaksoittain. Leader Varsin Hyvän tämän vuoden hakujaksot: 1.9.–31.10. ja 1.11.2023-15.2.2024

Leader Varsin Hyvän hallitus on puoltanut tuen myöntämistä mm. kiertotaloutta edistävän toimintakeskuksen perustamiseksi ja yhteiskäytössä olevien rakennusten kunnostamiseksi sekä kuudelle yritykselle yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Hankeidean tukikelpoisuuden varmistamisessa ja hakemuksen valmistelussa sinua auttaa Eeva, yritystukien kanssa Pia, olkaa rohkeasti yhteydessä meihin!