Suomen saaristokäräjät: Hyvinvoivat ihmiset – sisävesiltä ulkosaaristoon 4.-5.12., Turku

Habitability – Elinvoimaisesti ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet -teemaverkoston loppuseminaari. Samalla juhlistamme kansallisen ruohonjuuritason saaristoverkoston perustamista.
Saaristokäräjien ohjelmassa on sekä kotimaisia että kansainvälisiä puhujia ja saaristoasiantuntijoita mutta keskiössä ovat saariston ja saaristoalueiden asukkaat. Osallistuminen Saaristokäräjiin on maksutonta. Osallistujat maksavat itse iltajuhlan, matkat ja yöpymisen.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet

Kuva: Habitability – För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden. | Elinvoimaisesti ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet. (abo.fi)