Mekin olemme EU-päättäjiä! Leader-ryhmissä tehdään EU-päätöksiä ruohonjuuritasolla

Tällä viikolla juhlitaan Eurooppa-päivää! Tiesitkö, että Leader-ryhmien hallituksissa päätetään EU:n maaseuturahoituksen paikallisesta kohdentamisesta ja päästään vaikuttamaan maaseudun kehittämiseen myös kansainvälisesti?

Kesäkuussa valitaan uudet edustajat Euroopan parlamenttiin, mutta paikallisia EU-päättäjiä löytyy myös lähes jokaisesta Suomen kunnasta. Maamme 53 Leader-ryhmän hallituksissa toimii noin tuhat aktiivista päättäjää, jotka pääsevät valitsemaan, mihin paikallisiin kohteisiin EU:n maaseuturahoitusta myönnetään.

Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää:

·       I samma båt – Samassa veneessä (saaristo)

·       Jokivarsikumppanit (Loimaan seutu ja Somero)

·       Ravakka (Vakka-Suomi ja Satakunta)

·       Varsin Hyvä (Turun seutu)

·       Ykkösakseli (Salon seutu ja Uusimaa).

Ryhmillä on jaettavissa rahoitusta omien strategioidensa mukaisiin hankkeisiin ja yritystukiin EU:n rahoituskauden 2023–2027 aikana yhteensä yli 20 miljoonaa euroa. Valtakunnallisesti tällä rahoituskaudella Leader-tukea on saatavissa noin 230 miljoonaa euroa.

Leader-ryhmien hallituksissa ovat tasapuolisesti edustettuna paikallinen julkinen hallinto, paikalliset yritykset ja yhdistykset sekä alueen asukkaat. Vuonna 2023 Leader-ryhmien hallituslaiset olivat iältään 16–78-vuotiaita.

– Leader-toiminnan periaate on, että alueen asukkaat ja toimijat toteuttavat hankkeita omien ideoidensa pohjalta ja hakevat niihin rahoitusta. Päätökset Leader-ryhmien rahoitettavista hankkeista tekevät paikalliset ihmiset, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita, sanoo maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija ja Leader-vastaava Laura Jänis.

Leader-ryhmien kautta rahoitusta suunnataan yhteisöjen ja yritysten kehittämiseen ja investointeihin. Yritysrahoituksella edistetään investointeja, yritysten toimintaa ja työllisyyttä. Hankkeilla parannetaan muun muassa harrastusmahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja ympäristön tilaa. EU:n maaseuturahoituksesta hyötyvät kaikki!

Leader tuo EU:n lähemmäs meitä kaikkia myös kansainvälisten hankkeiden ja tekijöiden kautta. Euroopan 3 000 Leader-ryhmää muodostavat laajan paikallisten toimijoiden verkoston. Varsinais-Suomen Leader-toimijat ovat aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Esimerkiksi Varsin Hyvän toiminnanjohtaja Pia Poikonen edustaa Suomen Leader-ryhmiä EU:n CAP-verkostossa ja Ykkösakselin toiminnanjohtaja Maarit Teuri on Suomen edustaja ELARDissa (European Leader Association for Rural Development). Lisäksi alueen Leader-ryhmät ovat toteuttaneet ja tukeneet kansainvälisiä hankkeita yhteistyössä muiden maiden Leader-ryhmien kanssa.

Juhlitaan paikallisia EU-päättäjiä ja yhteistyötä yli rajojen Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta!

Eurovaalit pidetään 9. kesäkuuta. Muistathan äänestää!