Leader -tukea kahdellekymmenelle hakijalle

Leader Varsin Hyvän hallitus puolsi kevätkauden viimeisissä kokouksissaan viittätoista yleishyödyllistä hanketukea ja viittä yritystukea.

Kevätkauden hanketukipäätökset

Maaseudun kehittämistukien (yleishyödylliset kehittämishankkeet, investointihankkeet ja pienhankkeet) sekä yritystukien sähköinen haku Hyrrä -asiointipalvelun kautta on auki myös loma-aikana. Tukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset käsitellään hakujaksoittain.

Yleishyödyllisen hanketuen hakeminen

Yritystuen hakeminen