Kyläkoutsit tulevat kylä- ja korttelitoiminnan tueksi

Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla organisaatioilla on mahdollisuus tilata paikan päälle kylään tai kortteliin Kyläkoutsi pitämään työpajaa tai koulutustilaisuutta erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Loppuvuodesta kouluttautui yhteensä vajaat viisikymmentä sekä suomen- että ruotsinkielistä maaseutukehittäjää, ja heillä on nyt valmiudet toimia uuden valtakunnallisen konseptin Kyläkoutseina. Koulutetut ovat maakunnallisten kyläyhdistysten tai Leader -ryhmien työntekijöitä, ja heitä on lähes kaikissa maakunnassa.

Kyläneuvoja Li-Marie Santala (SILMU-kylät), joka on yksi hanketyöryhmän jäsenistä, kertoo: ”Meillä oli kesätapaaminen muutamien maakunnallisten kollegoiden kesken ja puheeksi tuli, että olisi hienoa, jos olisi valmis koulutusmateriaali eri aiheista. Olisi helppoa lähteä kyliin pitämään esimerkiksi työpajoja ja meillä olisi aina laadukas ja ajankohtainen materiaali käytössä. Siitä se sitten lähti. Nyt meillä on tuotesuojattu konsepti, Kyläkoutseja kattavasti koko Suomessa ja näin alkuun kymmenen eri aihekokonaisuutta.”

Koulutusaiheet liittyvät kylä- ja yhdistystoimintaan tavalla tai toisella. Kun tilaa kylään Kyläkoutsin, voi aloittaa esimerkiksi yhdistystoiminnan perusteista, viestinnästä, varainhankinnasta tai yhdistystoimijan digitaidoista. Myös verkostoitumiseen ja vapaehtoistyöhön liittyviä kokonaisuuksia on tarjolla. Työpajoissa voi suunnitella tapahtumia tai miettiä yhdessä lisää toimintaa kylätaloon. Kyläkoutsin tuella voi tehdä omalle kylälle kyläsuunnitelman tai hankkeistaa hyvä idea, ja näin mahdollisesti saada myös rahoitusta oman kylän tai korttelin kehittämiseen.

Leader Varsin Hyvän toimialueen Kyläkoutsit:
Eeva Mettala-Willberg, Leader Varsin Hyvä, eeva.mettala-willberg(at)varsinhyva.fi
Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen Kylät ry, tauno.linkoranta(at)vskylat.fi

Lisätiedot  www.kylakoutsi.fi