Hyvää ja toimeliasta vuotta 2024!

Hanke- ja yritystukien haku alkoi viime vuonna ja hallitus puolsi kahdeksaa yleishyödyllistä hanketukea ja neljäätoista yritystukea.

Rahoitusta myönnetään Varsin Hyvän Viisaasti vetävä, vireä, välittävä ja vihreä Turun seutu -strategiaa edistäviin toimiin.

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti Ruokaviraston sähköisen Hyrrä -asiointipalvelun kautta, mutta päätökset tehdään hakujaksoittain.

Nyt käynnissä oleva hakujakso päättyy 15.2. ja kaikki tämän vuoden hakujaksot sekä valintakriteerit voit katsoa täältä https://varsinhyva.fi/yhdistykselle/hakujaksot-ja-valintakriteerit

Rahoitusta on tänä vuonna käytettävissä 973 350,00 euroa.
Leader-toiminta mahdollistaa paljon, ollettehan siis yhteydessä meihin kaikenlaisten ideoitten kanssa!

Hallituksen vuonna 2023 puoltamat hanke- ja yritystuet

Yritysten käynnistys- ja kehittämistukea sekä tukea päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen puollettiin Kaarinassa ja Liedossa toimiville yrityksille, tuotevalmistuksen alkuinvestointia Lietoon, kehittämistukea ja maatalouden kokeilutukea Naantaliin ja investointitukea Ruskolle, Paimioon, Lietoon ja Nousiaisiin.

Yleishyödyllisiä hankkeita puollettiin seuraavasti:

1. Toimintakeskuksen pilotointi ja käynnistäminen
Hakija:                                    Sauvon kierrätysyhdistys ry
Kustannusarvio:                   75 000,00 €
Myönnetty tuki:                   56 250,00 € / 75 %

Hankkeen tavoitteena on perustaa Sauvoon toimintakeskus, joka edistää kiertotaloutta monipuolisesti eri elämänalueilla ja tukee luontoa säästävää kuluttamista.

2. Vanhassa vara parempi. Annantuvan ja Kyöstilän rakennusperinnön säilyttämishanke
Hakija:                                      Nautelankoski-säätiö sr
Kustannusarvio:                     100 000,00 €
Myönnetty tuki:                      40 000,00 € / 40 %

Liedon museoon kuuluva Annantupa on vanhin kokonaisuudessaan olemassa oleva hirsirakennus Liedon keskustassa.  Rakennus kunnostetaan niin että sen kulttuuri- ja rakennushistoriallinen arvo säilyy ja sitä pystytään käyttämään museo- ja kulttuuritoimintaan.

3. Merimaskun maamiesseurantalon katon uusiminen
Hakija:                                     Merimaskun Maamiesseurantalon kannatusyhdistys ry
Kustannusarvio:                    49 100,00 €
Myönnetty tuki:                     24 550,00 € / 50 %

Katto uusitaan betonitiilikatteella, näin saadaan vuosikymmeniä kestävä katto talolle.

4. Nuorten näköinen Turun seutu
Hakija:                                     Varsin Hyvä ry
Kustannusarvio:                    107 030,00 €
Myönnetty tuki:                     107 030,00 €/100 %

Hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää Turun seudun NuorisoLeader-toimintaa: kattavaa yhteistyötä oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa, nuorten omia hankkeita, hankeosaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää nuorten verkostoitumista, kestävää kehitystä ja kansainvälistymistä.

5. Suojalan ulkoilureitin perusparannus
Hakija:                                    Sauvon Urheilijat ry
Kustannusarvio:                   24 977,90 €
Myönnetty tuki:                    17 157,90 % € / 69 %

1 ja 2 kilometrin pituisia ulkoilureittejä parannetaan leventämällä latu-uria, mikä mahdollistaa jatkossa ulkoilureitin koneelliset huoltotoimet ja hiihtäjille myös vapaan tyylin harrastamisen. Uusitaan reittien valaistus.

6. Kärkniemenlahden, Vehaksen, Ahaisten, Hilloisten ja Järppilän alueen kunnostussuunnitelma
Hakija:                                   Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Kustannusarvio:                  49 126,59 €
Myönnetty tuki:                   36 844,94 € / 75 %

Laaditaan kahdelle merenlahdelle ja sen valuma-alueelle kunnostussuunnitelma. Annetaan vesiensuojeluneuvontaa ja koulutusta alueen asukkaille.

7. Elinvoimaa ikääntyvistä
Hakija:                                 Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö sr
Kustannusarvio:                63 504,98 €
Myönnetty tuki:                47 628,74 € / 75 %

Vahvistetaan Pohjois-Turun alueiden yhteisöllisyyttä ja parannetaan alueen asukkaiden elämänlaatua lisäämällä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Aktivoidaan alueen ikäihmisiä ja eläkeläisiä toimimaan vapaaehtoisena Maarian kyläyhdistyksen tiloissa. Luodaan kestävä vapaaehtoistoiminnan rakenne, joka palvelee laajaa kohderyhmää.

8. Rakennusperintö varsinaissuomalaisella maaseudulla – rakennusmestari Onni Tourun jäljillä
Hakija:                                        Naantalin kaupunki
Kustannusarvio:                       44 937,20 €
Myönnetty tuki:                        33 702,65 / 75 %

Hankkeen tavoitteena on tietoisuuden lisääminen rakennusten kulttuurihistoriallisesta arvosta, maaseudun rakennusten historian kerääminen talteen, rakennusperinteen säilyttäminen ja sen merkityksen esille tuominen. Hanke keskittyy Lounais-Suomessa 1900-luvun alkupuolella laajalti rakennuksia suunnitelleen rakennusmestari Onni Tourun tuotannon tunnetuksi tekemiseen. Tietoa Tourun suunnittelemista rakennuksista kerätään yhteisöllisesti hankkeen aikana järjestettävien tapahtumien puitteissa ja vapaaehtoistyön avulla sekä jo olemassa olevan aineiston ja tutkimuskirjallisuuden perusteella. Hankkeen lopputuloksena on julkinen verkkosivu, johon listataan kaikki Tourun tunnetut rakennukset sekä esitellään kattava kuvitettu tietopaketti hänen tuotantonsa tunnuspiirteistä. Vanhojen rakennusten omistajia motivoidaan alkuperäisten rakennusten ja rakennusosien säilyttämiseen ja kunnostamiseen sekä kannustetaan perinteisten rakennusmateriaalien ja työtapojen käyttöön, jotta historia säilyy ja rakennukset pysyvät hyvässä kunnossa.