Varsinais-Suomessa haetaan maaseuturahoitusta innolla

EU:n maaseuturahoitus on kiinnostanut Varsinais-Suomessa tänä vuonna alkaneella rahoituskaudella jo poikkeuksellisen paljon.   

EU:n maaseuturahoitusta myöntävät Varsinais-Suomessa ELY-keskus ja Leader-ryhmät. Leader-tukien ja ELY-keskuksesta haettavien hanketukien ensimmäiset valintajaksot ovat juuri päättyneet ja erityisesti Leader-tukien hakemusten määrä oli odotettua suurempi. 

Laajakaistahankkeiden haku saatiin käyntiin vasta 19. syyskuuta, kun taas maatalouden investointi- ja aloitustukia on voinut hakea jo keväästä asti. Myönnettyjen investointitukien maksuja pääsee hakemaan syksyn aikana. 

EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvia tukia voi hakea Hyrrä-asiointipalvelussa jatkuvasti, mutta päätöksiä tehdään valintajaksoittain. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien valintajaksot löytyvät kootusti osoitteesta Maaseutu.fi/Varsinais-Suomi. 

Hanketukien ensimmäinen valintajakso toi seitsemän hakemusta 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta haettavien hanketukien ensimmäinen valintajakso päättyi maanantaina 18. syyskuuta. Hakemuksia tuli yhteensä seitsemän, ja ne jakautuivat tasaisesti eri hanketoimenpiteisiin kuten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin yhteistyöaloitteisiin, alkutuotannon yhteistyön vauhdittamiseen maaseudun palvelujen ja toimintojen kehittämiseen, tiedonvälitykseen ja hakemuksen valmistelurahaan.  

– Saatujen hakemusten keskeisenä teemana on kestävän kasvun tukeminen maaseudun eri toimialoilla. Hakemuksissa korostui alueiden välisen kehittämistoiminnan merkitys, kommentoi kehittämispäällikkö Johanna Mattila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. 

Haettavien hankkeiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä lähes 2 miljoonaa euroa, ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta haettavan tuen määrä on yhteensä noin 930 000 euroa. Hanketukien toinen valintajakso päättyy 31. Lokakuuta. 

Laajakaistahankkeiden haku alkoi 19.9. 

Laajakaistainvestointien rahoituksen haku avautui 19. syyskuuta. Rahoitusta myönnetään ELY-keskuksista ja ensimmäinen valintajakso päättyy 31. lokakuuta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa laajakaistahankkeiden neuvonnasta vastaa maksatusasiantuntija Heli Raitamäki.  

– Tällä rahoituskaudella alueellisessa kehittämissuunnitelmassa painotetaan digitalisaatiota läpileikkaavana teemana. Maaseutualueille on tärkeää saada toimivat ja riittävän nopeat verkkoyhteydet maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi, Raitamäki sanoo. 

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista sellaisille alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu. Tuen ehtona on, että rakennettavan verkon tulee taata 1 Gbit/s nopeudella toimiva yhteys. Rahoitusta voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kyläyhdistykset, kunnat, osuuskunnat ja paikallisoperaattorit. Tukea voi saada korkeintaan 65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja se maksetaan jälkikäteen. Osa hankkeen rahoituksesta voi olla talkootyötä. 

Yritystukien toinen valintajakso päättyy 15.10. – Webinaareja tulossa! 

Varsinais-Suomen ELY-keskukselle jätettiin 18 maaseudun yritystukihakemusta ensimmäisellä valintajaksolla. Nyt käynnissä oleva toinen valintajakso päättyy 15. lokakuuta. 

ELY-keskus järjestää haettavissa olevista maaseudun yritystuista sekä yritys- ja viljelijäryhmähankkeista webinaarin 2. lokakuuta klo 15–16. Ilmoittautuminen on auki Webropolissa.

– Webinaarissa keskitytään ELY-keskuksesta haettaviin maaseudun yritysten käynnistys-, kehittämis- ja investointitukiin. Jos yrityksen mielessä on jo kehittämistarve ja siihen liittyviä suunnitelmia, webinaarin jälkeen ehtii vielä kysyä lisätietoja. Hakemuksenkin ehtii jättää vielä käynnissä olevan valintajakson aikana, kommentoi ELY-keskuksen johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla. 

Lisäksi ELY-keskus ja Leader-ryhmät järjestävät yhdessä webinaarin kaikista EU:n maaseuturahoituskauden 2023–2027 yritystukimuodoista myöhemmin syksyllä. Tietoa on luvassa myös energiainvestoinneista ja EAKR-rahoituksesta.  

Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät syksyn aikana 

Viljelijät voivat hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustukien maksuja sekä korkotukilainan nostolupia tämän syksyn aikana. Ruokavirasto tiedottaa, kun maksuhakemuksen tekeminen on mahdollista. Yksittäinen viljelijä saa tuen tilille sen jälkeen, kun maksutoiminnot ovat valmiit, alueellinen ELY-keskus on käsitellyt maksuhakemuksen ja antanut siitä myönteisen maksupäätöksen. 

Maatalouden investointi- ja aloitustukia on haettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kahden ensimmäisen valintajakson aikana yli 300 kappaletta. Ensimmäiseltä valintajaksolta rahoituspäätöksen sai 140 investointia. Toisen valintajakson hakemukset käsitellään 15. marraskuuta mennessä. Nyt maatalouden investointituissa on käynnissä jo kolmas valintajakso, joka päättyy 15. lokakuuta. 

Leader-tukien hakemusmäärä yllätti positiivisesti  

Leader-tukien haku on lähtenyt Varsinais-Suomessa käyntiin vauhdilla. Varsinais-Suomessa on viisi Leader-ryhmää: Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Loimaan seudulla ja Somerolla toimiva Jokivarsikumppanit, Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Ravakka sekä Salon seudulla ja Uudenmaan puolella toimiva Ykkösakseli.  

Varsinais-Suomen Leader-ryhmille on jätetty ensimmäisellä valintajaksolla yhteensä 76 hakemusta, joista suurin osa on yritystukia. 

Leader Varsin Hyvä sai ensimmäisellä valintajaksolla yhteensä 15 hakemusta, joista 11 on yritystukia, kolme yleishyödyllistä hanketta ja yksi Varsin Hyvän oma hanke – Nuorten näköinen Turun seutu. Jokivarsikumppaneille ensimmäinen valintajakso toi yhteensä 15 hakemusta, I samma båt – Samassa veneessä sai 9 hakemusta ja Leader Ravakka 13 hakemusta. Ravakalta haetuista hankkeista 12 sai jo rahoituspäätöksen, yksi siirtyi seuraavaan valintajaksoon.  

Leader Ykkösakseli sai ensimmäisellä valintajaksolla 24 hakemusta, joista 11 on yleishyödyllisiä hankkeita ja 13 on yritystukia. Hakemusten kokonaiskustannukset nousevat yhteensä 1,3 miljoonaan euroon ja tukea on haettu 643 000 euroa. Lisäksi pienyritystukia on haettu 35 000 euroa. 

– Olemme yllättyneitä Leader-rahoituksen suosiosta. Ykkösakselilla on tänä vuonna myönnettävissä 582 500 euroa ja jo ensimmäisessä valintajaksossa on tukea haettu enemmän. Ykkösakselin hallitus on tiukan paikan edessä, kun se tekee valintoja rahoitettavista hankkeista, kommentoi toiminnanjohtaja Maarit Teuri. 

Lähde: V-S Ely-keskuksen Maaseutu-uutiskirje 3/2023
Tilaa uutiskirje tästä